isti'câl


isti'câl
(A.)
[ لﺎﺠﻌﺘﺱا ]
aceleci davranış.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • İSTİ'CAL — Acele olmasını istemek. Acele etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yilmek — isti cal etmek, koşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istical — is., li, esk., Ar. istiˁcāl İvedilik, acele etme, müstaceliyet Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istical etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Russianism — Russianism, Russism, or Russicism is an influence of Russian language on other languages. In particular, Russianisms are Russian or russified words, expressions, or grammar constructs used in Slavic languages, languages of CIS states and… …   Wikipedia

  • Templo y exconvento de San Nicolás de Tolentino (Actopan) — Templo y ex Convento de San Nicolás de Tolentino Tipo Iglesia y Ex Convento Advocación San Nicolás de Tolentino …   Wikipedia Español

  • PILEUS — I. PILEUS insigne domus, in urbe Siciliae Catana, cuius inhabitatores hominum pessimi, dicuntur Taisnierio apud Thom. Fazellum, de Rebus Sic. l. 1. c. 1. Tritum, inquiit, Taisnierius in Chiromantia sua, est proverbium, inter totius orbis homines… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ərinmək — 1. f. Tənbəllik etmək. Durmağa ərinmək. Hətta danışmağa ərinir. – <Rüstəm kişi> . . samovara su tökməyə, kömür salmağa ərindi. M. İ.. Bəzi tənbəl uşaqlar səhər səhər isti yorğan döşəkdən çıxmağa ərinir. M. Rz.. 2. məch. Ərgin hala salınmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti